Kalender

05
mai
2019

ESB üldkoosolek

ESB üldkoosolek toimub pühapäeval, 5. mail kell 14:00 flaami kultuurikeskuses "Kontakt" aadressil Orbanlaan 54, Brüssel.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku avamine; uute liikmete vastuvõtmine; kohalolijate registreerimine

2. Ülevaade senistest tegevustest

3. Majandusaasta aruannete (2018) kinnitamine

4. Tulevikuplaanid

5. aob

Meeldetuletuseks: üldkoosolekul saavad hääletada vaid need seltsi liikmed, kes on maksnud 2019. aasta liikmemaksu 15 eurot. Maksta saab kohapeal sularahas enne koosolekut või kanda seltsi arveldusarvele Eesti Selts Belgias /Association Estonienne en Belgique, konto IBAN: BE90733038548032 KBC Bank, BIC: KREDBEBB, selgitus: liikmemaks 2019.

Neil, kes ei soovi enam seltsi liige olla, palume saata omakäeline väljaastumise avaldus seltsi meilile eestiseltsbe@gmail.com.

Liikmeil, kes ei saa seltsi üldkoosolekul osaleda, palume volitada (volikirja näidis e-kirja lõpus) oma hääleõigus mõnele koosolekul osalevale liikmele. Üks osalev liige saab esindada kuni kahte puudujat.

Kui kvoorumit kokku saada ei õnnestu, toimub uus üldkoosolek kohe pärast eelmise lõppemist.